Кои са успешните лидери? Как успяват да ангажират екипите си и да постигнат резултати? Как се справят с различните поколения и техните очаквания? Отговорът не е еднозначен, но опитът ни показва, че истински успяват да вдъхновят и мотивират онези лидери, които са неподправени в своите действия и думи – които са автентични.

Ако и Вашата цел е да развиете автентичното лидерство, по-долу сме споделили няколко съвета, които да помогнат за постигане на тази автентичност.

1. Опознавайте себе си в дълбочина

Подкрепяйте даването на обратна връзка, независимо дали е двустранна на четири очи или чрез въпросник за 360-градусова такава. Обратната връзка, която ще получите е най-ценната отправна точка на всяко пътешествие към самоусъвършенстването.

А след това започва опознаването на личността – направете си личностен профил чрез психометричен инструмент и надникнете с хладната задълбоченост на изследовател към своя резултат. Погледнете се отстрани и си задавайте въпроси, много въпроси, трудни въпроси. И искайте отговори – и от себе си, от експерта, с когото работите, от колегите и подчинените си. Това, до което ще достигнете, е безценно.

Не забравяйте и да погледнете към емоционалната интелигентност – една област, все по-категорично доказваща своето огромно значение към усещането за смисъл и разгръщане на пълния потенциал на личността.

2. Дефинирайте ясно своите ценности

Напишете онези 10 неща, които са важни за Вас и ги подредете по значимост. Признайте пред себе си на какво държите и какво е онова, с което не правите компромис. За да е стабилен екипът, за да има споделеност и разбирателство спрямо общата цел, нужно е да обедините хората си около общи ценности. Ценности, които Вие самият припознавате като такива. Надали ще можете да дадете максимума от себе си в компания, чийто ценности са Ви „чужди“. „Стимули много!“, ще кажат някои, но стимулът е истински стимул само когато се препокрива с онези изконни вътрешни устои, без които не можем като хора и професионалисти.

Бъдете честни пред екипите си за личните си ценности и позволете на хората си да споделят техните. Работете заедно, за да създадете общи за екипа си.

3. Покажете, че Ви е грижа

Общувайте с колегите си, бъдете „любопитни“ към важните за тях неща,  задавайте въпроси, научете подробности и покажете своята загриженост. Първична нужда на всеки човек е да се почувства разбран. Времето минава, но пирамидата на Маслоу неслучайно остава непроменена. Нуждата да принадлежа, да съм част от общност е залегнала в основата на екипността. Идеята за екипност по своята същност е равнозначна на идеята за общност, а лидерът е този, който със своя подход дава възможност тя да се реализира.

Да, има и екипи, които нямат нужда от лидера си, за да се чувстват добре. Историята познава примери, в които лидерът е общ враг, срещу когото се изправя целият екип и така са достига до още по-силно обединение. Но тези ситуации често са с краткотраен жизнен цикъл и съмнителни резултати. Когато говорим за високо представяне на вдъхновени и мотивирани бизнес екипи, говорим и за лидер, на когото „му пука“.

4. Слушайте активно

Не прекъсвайте и приемете напълно мисленето и гледната точка на отсрещния. Слушането може да бъде на много и различни нива – от това „да те чуя, за да те оборя“, през това „да те чуя, за да се съглася“, до това „да те чуя, за да те разбера“.  Последното сякаш е най-трудно, но нека не забравяме, че „да те разбера и приема“ не е задължително равнозначно с „да се съглася с теб“.

И в това е тайната на успеха на активното слушане – за да можем да търсим заедно път към общо решение, с което всички сме съгласни, трябва да е имало изслушване и разбиране на отсрещната позиция.

5. Имайте ясна лидерска мисия

Попитайте се „Какво искам да постигна аз като лидер?“. А за да намерите отговора, изследвайте това, което Ви мотивира, вгледайте се в силните си страни, потърсете ценностите си и онова, което правите с хъс и страст. Когато мисията е ясна, ясен става и пътят за постигането ѝ. Нали сте чували поговорката: „За кораб без посока никога няма попътен вятър.“?

И обратното е вярно – когато знаем къде отиваме и държим целта винаги пред нас като пътеводна звезда, няма как да сбъркаме пътя. Но дори и да се отклоним понякога (все пак, дори и древните са ни го казали: Errare humanum est), няма как задълго да останем в неправилната посока, защото целта ни ще ни накара да се обърнем и отново да я последваме.

С пожелания за автентичност и успехите, които тя носи със себе си!

До нови срещи!

Contact us
by phone
+359/882351804
Contact us
by mail
Send a message
Submit
enquiry form
Submit request
Stay Tuned!
Follow us on
Linkedin
Back to the top