Резултатите от Проучването на възнаграждения на Tack TMI България за 2023 г. са ТУК!

Актуалната информация е ключова за доброто пазарно позициониране и стратегическо бизнес планиране.

ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА КАТО ПОПЪЛНИТЕ ФОРМАТА:

Tack TMI Compensation-Guide-2023

Download Free Compentation Research Report

Вземете индивидуално изготвен доклад  и проверете какви са актуалните данни на пазара за 2023 г.

Свържете се с нас за допълнителна информация:
Славена Папазова – +359 887 274 128
Полет Живина – +359 886 229 422
core.bulgaria@tacktmiglobal.com

Винаги сме на Ваше разположение!

Проучване на възнагражденията и придобивките на OD&M (Compensation Research CoRe)
с подкрепата на Tack TMI България

Надеждната информация за възнагражденията и придобивките на пазара е от стратегическо значение за всеки бизнес.

Подобна информация е ключова за изграждането на стратегия за възнагражденията, която да осигури пазарна конкурентоспособност и вътрешна справедливост на организациите. Прецизното събиране на данните и валидирането на получената информация, в комбинация с детайлност на базата ни данни, гарантират високо качество на резултатите от Проучването и надеждност на готовите докладите.

В CoRe ние проучваме:

Брутна заплата
месечна и годишна

Гарантирани придобивки
храна, транспорт,
Коледна заплата и др.

Годишни бонуси за представяне
целеви и реално изплатени

Годишни реални пакети възнаграждения
+ Допълнителни придобивки
+ ЧР политики и практики

CoRe ГАРАНТИРА:

 • Надеждни данни за пазара
 • Привличане, мотивиране и задържане на таланти
 • Атрактивни пакети възнаграждения
 • Оценка на конкурентоспособността
 • Пазарни тенденции и прогнози
 • Оценка на вътрешната справедливост на заплащането
 • Стратегическо планиране на бюджета за персонал

ПРЕДИМСТВА на CoRe:

 • Доказана експертиза
 • Анализ на нуждата на клиента
 • Индивидуално консултиране
 • Конфиденциалност
 • Детайлни данни
 • Гъвкавост

CoRe изследва над 800 позиции в над 20 функционални направления
от вай-високите до най-ниските йерархични нива в организациите,
в следните професионални направления:

 • Счетоводство, финанси и контрол
 • Банкиране
 • Бизнес анализ
 • Аутсорсинг на бизнес процеси
 • Клинични проучвания
 • Обслужване на клиенти
 • Инженерство
 • Околна среда и здраве
 • Гейминг
 • Мениджмънт
 • Поддръжка
 • Хотели
 • Човешки ресурси
 • Информационни технологии
 • Право
 • Производство
 • Маркетинг
 • Продажби
 • Управление на проекти
 • Връзки с обществеността и комуникация
 • Контрол на качеството
 • Развойна дейност
 • Програмиране
 • Доставки и логистика
 • Асистенти

Нашите ТОП 3 индустрии:

 • Банков сектор
 • Аутсорсинг на бизнес процеси
 • Информационни технологии

Ние изследваме пълния обхват от специфични позиции в тези 3 индустрии и предоставяме задълбочена пазарна информация.

GLOBAL PERFORMANCE SYSTEM (GPS)

Проучването CoRe се базира на системата GPS – методология за класификация на длъжностите, която анализира и подрежда ролите вътре в организацията, както и дава правилно сравнение с външния пазар.

Две основни променливи определят пазарното значение на ролята:

 • Професионална комплексност – обуславя се съвкупността от отговорности и задължения, типични за ролята, които позволяват сравнимост с други роли в компанията.
 • Организационна комплексност – обуславя се от структурата и типа на компанията, в която оперира ролята.

Двете променливи заедно определят така наречения КОМПЕНСАЦИОНЕН КЛАС – съвкупност от близки по сложност роли, които дават възможност за сравнение с пазара и представляват базата, на която се класифицират длъжностите в проучването.

Поръчайте индивидуално изготвен ДОКЛАД спрямо нуждите Ви и получете АКТУАЛНИ ПАЗАРНИ ДАННИ. 

Ние сме на разположение да обсъдим с Вас конкретните специфики на нужната Ви пазарна информация и да подготвим специално изготвен за Вас доклад.

Ако желаете да научите повече, свържете се с нас на телефони
+359 887 274 128/ +359 886 229 422
или ни пишете на
core.bulgaria@tacktmiglobal.com

Back to the top