Area Date Course

Родителят като коуч

Тази програма осигурява приложими и даващи резултат техники, които Ви предоставят възможността да изградите силни и любящи взаимоотношения на взаимно уважение с децата си.

Обогатяване на емоционалната интелигентност

Нека преминем отвъд емоциите от миналото си и преодолеем само-ограничаващите ни вярвания

Този курс ще Ви даде 9 съвсем лесни начина за развиване и разгръщане на емоционалната интелигентност и ще Ви подкрепи в създаването на по-добри взаимоотношения във всички сфери на живота. Тези 9 навика ще трансформират усещането “в капан съм” в усещане на центрираност, откритост и само-зареждане.

The Art & Science of Mindfulness

Постигнете по-голяма яснота относно личните ис цели, посока и действия

Това е един от най-новите курсове на Erickson. Иновативният му подход е изграден специално, за да адресира изискванията на модерния живот като подкрепи включването на майдфулнеса в ежедневния свят на всеки от нас.

Light of the Enneagram

Едно пътешествие към личното просветление и приемането на себе си

Енеаграмата е мощен инструмент за личностно опознаване, включващ древната мъдрост и основаващ се на най-ранните взаимоотношения в семейството. С Енеаграмата можете да откриете, чрез кой от 9 личности типа гледате света.

Deep Coaching

Имаме неограничен потенциал за ментално, емоционално и духовно израстване

Тази програма дава възможността на участниците в нея да открият своя вътрешен ресурс на едно съвсем ново ниво и да чуят истинските си, най-дълбоки, ценности и лични цели, които да ги отведат по пътя на техната мисия.

Коучинг за двойки

Постгане на съгласие за общите цели

Както и при всеки друг вид коучинг, този курс използва техниките за задаване на въпроси и фокусът към решения, но със засилено внимание върху семейната динамика.

Невро-Лингвистичното програмиране

Техниките НЛП осигуряват един нов и много въздействащ начин за интеграция на някои от най-добрите изследователски открията в сферата на ученето. В този курс, използвайки разширен обхват на тези техники, ще подкрепим участниците да придобият умения за достигане на своя най-творчески потенциал.