27 сеп
2 дни
на български
София, България

АСЕРТИВНОСТ… или как да постигаме целите си чрез ефективна комуникация

Асертивността е ключово умение – то позволява ясно и убедително да споделяме идеите си и да въвличат околните при взимане на общи решения. Има пряка връзка между самоувереността и асертивността. За да изградим взаимоотношения на взаимно уважения и разбиране, от огромно значение е зачитането на собствените и чуждите вярвания и ценности. Асертивността помага именно за изграждане на това – уважение към собствените нужди и тези на другия.

 

Формат

Това обучение позволява ученето и практикуването в защитена среда, подкрепяща експериментиране и придобиване на увереност в сферата на позитивната и проактивна асертивна комуникация. Асертивността изисква трезва преценка – затова в обучението се навлиза в дълбочина в различни техники за прилагането й, разбиране на отсрещната гледна точка и използване на ясна аргументация. Всичко това развива умения и подкрепя личността в постигането на целите по един ненасилстен и запазващ уважението между всички въвлечени страни начин.

Аудитория

Всеки, който вярва, че ефективната комуникация е верният път към изграждането на дългосрочни бизнес и лични взаимоотношения, основани на доверие и лоялност, както и постигане на личните и професионални цели.

Ползи за участниците

  • Разбират и прилагат специфичните принципи на ефективната комуникация.
  • Разпознават разликите между видовете поведения – агресивно, пасивно, пасивно-агресивно, манипулативно и асертивно.
  • Умеят да определят своята типична реакция в предизвикателни ситуации и провокации.
  • Знаят как да споделят идеите си по ясен и спокоен начин.
  • Умеят да определят за себе си кога има смисъл да се оттеглят от дадена ситуация и кога да навлязат в дискусия.
  • Успяват да запазят професионализма си и никога не преминават границата при налагане на авторитета си.
  • Практика, практика и още практика за изграждане на умения за асертивна комуникация и самоувереност.

Продължителност

2-дневно обучение в зала на 27 и 28 септември 2023г.

Цена

289 евро, без ДДС

Треньор: Мария Александрова

Мария има много богат опит като обучаващ и експертиза й в областта на междукултурните различия я превръщат във водещ, който може да се адаптира към всяка аудитория. Тя винаги влага усилията и енергията си, за да намери най-доброто решение за всеки, попаднал в предизвикателна ситуация.

В допълнение,нейният опит да работи под напрежение и стрес от ограничени крайни срокове я правят идеален треньор на умения в сферата на Личностното развитие. Дългогодишният й стаж като Мениджър за една от най-бързо разрастващите се финансови институции в България и практическите й умения, развити в дългогодишен контакт с клиенти – хора от различни сфери на дейност, й позволяват да съчетава теорията и практиката.

Мария е сертифициран експерт по системата на Thomas за профилите Анализ на личностния профил (PPA) и Емоционална интелигентност (TEIQue).