четири 3-часови онлайн сесии
на български
онлайн

THOMAS INTERNATIONAL

Анализ на личностния профил (PPA)
Сертификационно обучение

Водено от треньор – експерт в областта, това онлайн сертифициращо обучение ще Ви научи всичко, което е важно да знаете, за да използвате умело Анализ на личностния профил (PPA) – психометричният инструмент на Thomas International, измерващ предпочитания стил на поведение на хората в работна среда.

В това обучение ще бъде разгледан и

Team Audit

Анализът на екипи на Thomas (Team Audit) позволява да се определят идеалната култура на екипа, да се оцени реалната култура на екипа и да се направи анализ на разликата между двете по отношение на поведенческите и ролеви несъответствия. Той позволява също да се оцени поведението на всеки член на екипа спрямо културата на екипа. Така системата успява да влезе в дълбочина и да открие корена на проблемите в екип за часове. Чрез Team Audit се постига развитие на съществуващи екипи и се подсигурява най-подходящият избор на членовете на създаващ се екип, което води до нужната ефективност, ангажираност и продуктивност.

Формат

Чрез този сертификационен курс ще разберете как да използвате докладите основани на PPA и Team Audit доклада, за да подкрепите отделни личности и екипи да са в синхрон с бизнес визията. Така, ще можете да подкрепите членовете на компанията и съответните екипи да разбират какви са силните страни и ограниченията – както индивидуалните, така и на самия екип и съответните роли в него и как да ги развият, за да постигнат оптимални резултати. Като експерти ще разполагате с инструменти, с които бързо да анализирате екипа и да създадете съответния доклад за минути.

Аудитория

Професионалисти Човешки ресурси, които използват психометрика за:

 • целите на подбора;
 • точно определяне на областите за развитие и обучение на служители и мениджъри;
 • изграждане на ефективни екипи от успешни служители;
 • задълбочаване знанията и разбирането си по отношение на екипната динамика.

Ключови ползи

 • Да познават теорията DISC, на която е изграден PPA.
 • Да разберат какво измерва PPA и какви са множеството начини, по които може да се използва за подбор и развитие.
 • Да развият компетенциите за администриране, тълкуване и даване на обратна връзка по различните доклади, които системата генерира.
 • Да се научат да използват по най-добър начин PPA.
 • Да разберат как да прилагат резултатите от оценката за различни бизнес нужди.
 • Да се научат как да оценяват какви поведения са нужни за дадена позиция, както и как да използват резултатите за разбиране на областите за развитие и силните страни на съответния оценяван.
 • Да научат повече за културата на екипа по методологията DISC и да разберат в дълбочина теорията за екипните роли.
 • Да се научат да създават графика на Идеалната култура на екипа и да знаят как да “четат” графиката на Реалната култура на екипа.
 • Да могат да съпоставят Идеалната с Реалната култура.
 • Да помогнат повишаването на нивото на представяне на екипите като ги свързват с идеалната култура.
 • Да намалят драстично разходите за събития за изграждане на екипа чрез истинско навлизане в проблемите.
 • Да могат да определят съвместимостта между членовете на екипа, техния принос и взаимоотношения.
 • Да предвиждат реакцията на екипа към промени и така да предоставят на компанията възможност да ги планира.
 • Да останат обективни при оценка на екипа.
 • Да направят оценка на екипа и план за развитието му за часове, а не месеци.

Продължителност

Tри сесии в три дни
Датите ще бъдат обявени скоро.

Език на провеждане

Български език

Цена

1. Първи сертифициран експерт в компанията = 1,060 евро, без ДДС
2. Всеки следващ сертифициран експерт от една компания = 800 евро, без ДДС

Треньор: Мария Симеонова

Освен че е Изпълнителен директор на Tack TMI България, Мария е водещ треньор и консултант за компанията повече от 3 години. Провеждала е успешни проекти за компании от сферите на Телекомуникационни компании, IT, Бързооборотни стоки, Фармацевтични компании, Производства.

Има голям опит в обучения, бизнес симулации и програми за развитие на лидери и меки умения. Обширният й опит включва воденето на теми като Презентационни умения, Управление на времето, Управление на проекти, Ефективност за екипи, Управление на промяната, Ефективна комуникация, Управление на личното и професионално развитие и всички теми, свързани с Мениджмънт и Лидерство. Развива и води лидерски и талантски програми за експерти и мениджъри.

Тя е сертифициран експерт по методологията PROSCI Change management practitioner, има сертификат за психометричен анализ Thomas International и сертифициран коуч от Erickson International, по програмата „The Art and Science of Coaching”.

Мария има повече от 12 години корпоративен опит в международни телекомуникационни компании. Работила е на експертни и мениджърски позиции в областта на продажби, човешки ресурси и стратегия, където натрупва опита си в областта на управление на проекти и се превръща в експерт-практик в темата.

По време на обучението бъдещите експерти по системата на Thomas International получават ИНДИВИДУАЛЕН ДОСТЪП до платформата на Thomas, която им позволява независима работа с инструмента и всички доклади, която системата генерира.