Ефективни и достъпни за всеки

Отворената ни програма предлага обучения за развитие на умения както за индивидуални участници, така и за цели екипи. Методологията на Tack TMI, основаната на практически опит и реална приложимост на наученото, води до бързи и ефективни резултати – участникът развива умения, получава нова гледна точка, достига до прозрения и така подобрява представянето си.

Нашите отворени обучения се провеждат регулярно и така гарантират постигането на системно натрупване на знания и умения, особено при записване в надграждащи се модули. А средата с участници от различни индустрии и бизнес сфери позволява обмяна на опит, развиване на мрежа от контакти, богато на споделяния и казуси преживяване в рамките на обучението.

Свържете се с нас, за да намерим заедно най-доброто решение за Вас!

Теми по заявка

ОТВОРЕНА ПРОГРАМА