Автентично лидерство: Защо някой трябва да те следва? 

Сериозно, защо някой трябва да те следва и подражава? Помислете за това за момент.

Нека обърнем този въпрос: Помислете за лидер, когото познавате, когото бихте последвали до края на земята, дори да ходите върху горещи въглища . Това може да е някой, за когото сте работили, или някой от вашето семейство, общност, спортен клуб или религиозен водач.

Какво те накара да мислиш за него по този начин? Какво точно e направил този лидер, за да породи тази лоялност, това уважение?

Мога да се обзаложа, че мислейки за този лидер, можете да отбележите повечето от тези точки:

 • Интуитивно сте разбрали за неговите ценности, които се припокриват с твоите.
 • Показвал е постоянство и е бил открит.
 • Уважавал е твоето мнение, бил е отворен към теб, но също така се аргументирал и преговарял. Отделял е време да бъде с теб.
 • Подкрепял те е през целия път, но и те е предизвиквал, когато е необходимо.
 • Трудните разговори са се водили директно; въпросите са задавани открито, изслушвал те е, след това споделял конструктивно своите виждания и намирал обща точка с вас.
 • Когато си имали притеснения, той никога не е настоявал за решението си, вместо това винаги си чувствал, че можете да споделите нещата, такива каквито са.

Наистина се надявам, че си успял да се сетиш за лидер, на когото си се възхищавал и уважавал още в началото на тази статия. Ако ти е трудно, вместо това, помислиза най-лошия мениджър, за когото някога си работил. Проверете отново горния списък. Колко от тези точки можеш да присъдиш на този мениджър?

Всички тези точки се свеждат до две основни неща:

 • Споделиха ли изрично ценностите си с теб (това не означава непременно, че са ви връчели списъка им с ценности), но дали отделиха време за повечето от основните си решения, да ти поискат мнението, за да споделят какво е важно за тях и защо, какво се надяват да постигнат и какво би означавало това за тях?
 • Отнасяха ли се с уважение към теб? Чувствали ли сте се оценени като креативно, интелигентно човешко същество, способно да намери собствените си решения, да види неща, които може би е пропуснал, допринасяйки за ценностите?

И сега е време за малко откровено  и дълбоко разсъждение. Ако задам на твоят екип тези въпроси, как биха те оценили?

Ако ги попитам: Какво отстояваш? Какво е важно за теб? Какви са твоите ценности? Какво биха казали? … Какво ти ще кажеш?

Мислил ли си за ценностите си напоследък?

Независимо дали вече имаш ясна представа за ценности си, или скоро не сте се замисляли, винаги е добре да отделим време за малко  саморефлексия. Нещата може да са се променили – всички растем и се променяме с времето и опита. Помисли над това: Къде инвестираш времето си и къде инвестираш парите си? След това във всеки от вариантите си задай въпроса „Защо?“. Каква е основната нужда, която искаш да задоволиш с тази инвестиция на време и пари?

Последователност
Твоят екип трябва да знае на какъв етап си. Ако искате вашия екип да взима повече самостоятелни решения, да проявява повече инициативност, да изгради още по-голяма самоувереност и да има по-малко необходимост да се обръща към теб с по-малко въпроси, те трябва да имат интуитивна рамка за работа. Какво би направил шефът? На какво е важно тук да обърнем по-голямо внимание?

Но всяка ситуация е различна. Светът е нестабилен, несигурен, сложен и двусмислен. Трябва да си достатъчно гъвкави, за да промените тактиката с промяната на средата. И така, как можеш да направиш това, като запазиш последователността?

Отговорът е в ценностите. Това е много по-дълбоко от всяко решение, което вземаш, става въпрос за това какво те движи, към какво се стремиш, кой искаш да бъдеш?

Ако екипът знае твоите ценности, те имат основание да те следват и по-важното е, че знаят какво да правят във всяка ситуация, те могат да видят мотивите зад решенията ти и да усетят последователността, без значение колко променлива е заобикалящата среда.

Кой има това време…

… всеки път да се консултирате, обсъждате, преговаряте и съгласувате действията за напред с екипа?

… да коучвате членовете на екипа, когато идват с бърз въпрос, очаквайки бърз отговор?

Всички сме под натиск и бързаме да се справим със задачите все по-бързо! Естествено е да чувстваш, че няма време, да чувстваш напрежението и да дадете бърз отговор.

До каква степен, подсъзнателно, изграждате в екипа си зависимост от вас? Ако екипът ти може да има малко повече овластяване и свобода за вземане на решения, колко време би ти освободило това?

До колко живееш в хармония със своите ценности и как да разберете дали това е така?

Всеки път, когато казваш или правиш нещо, което те дразни, кара те да се чувствате неудобно или те кара да спреш, това е моментът, в който трябва да се спреш и да си поемеш дъх, и да се запиташ: Живея ли според ценностите си? Какво причинява (дори мъничкото) стрес? Какво бих предпочели да правя или кажа? Какво те спира?

Нещо, което може да е причина за това напрежение, е че всички ние, всеки ден жонглираме с много задачи, процеси и политика. Постави на пауза този момент и се запитай:

 • На кого се опитваш да угодиш, като предприемаш това действие, с което се мъчиш да се примириш?
 • Какво (или чие) правило следваш, което те кара да действаш по този начин?
 • Кой или какво поставяш над собствените си нужди или ценности и защо?

Когато задаваш тези въпроси на себе си, би могъл да избереш по-автентичен път за говорене и да се справяш с трудните разговори. Какво трябва да направиш, за да поддържаш тези трудни разговори спокойни, открити, с любопитство и съпричастност, за да си сигурнен, че изграждаш тези отношенията чрез разговора?

Колко по-добре би се почувствал физически, психически и емоционално, ако можеш да направиш малка промяна и колко по-силна връзка бихте могли да имате с вашия екип?

Линдзи Бърн, старши консултант по обучение, Tack TMI UK
Original article here

Tack TMI сме на разположение, за да Ви подкрепим в развитието на Вашите умения и знания, за да процъфтява бизнеса Ви. Свържете се с нас за допълнителна информация.

Contact us
by phone
+359/882351804
Contact us
by mail
Send a message
Submit
enquiry form
Submit request
Stay Tuned!
Follow us on
Linkedin
Back to the top